CD psychoterapeutické relaxační techniky

Na základě zájmu a poptávky klientů a zároveň nedostatečné nabídky na současném trhu jsme vytvořili profesionální CD, které obsahuje základní řízené relaxační techniky KBT (Kognitivně behaviorální terapie): Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, Schulzův autogenní trénink a imaginaci (imaginace je přitom doplněna o prvky Gestalt terapie). Součástí CD je booklet s podrobnými instrukcemi pro snadné a účinné použití. Můžete si tak osvojit a rozvíjet terapeutické relaxační techniky sami, bez asistence psychoterapeuta. Postup je jednoduchý a srozumitelný, podle návodu v bookletu si navíc můžete vytvořit své vlastní autosugesce a zařadit je do relaxačních postupů.

Princip technik je následující: Relaxace neřeší ani neodstraňuje příčiny vašich potíží, ale může blahodárně působit na symptomy (příznaky), jakými jsou např. úzkost nebo napětí. Při řízené imaginaci se můžete dále zaměřit na jednotlivé oblasti vašeho života, které považujete za problematické, např. sebevědomí, trému, závislost na nikotinu atd. atp. Relaxaci ale můžete používat třeba jen k prohloubení odpočinku, jako prevenci proti podléhání stresu nebo jako mentálně-hygienické cvičení.

Při stresu vyšle mozek signál do zbytku těla (do tzv. periferie), aby se připravilo na nadcházející nebezpečí. Svaly se napnou, cévy se stáhnou, frekvence dechu se změní a tep se zrychlí. Jste připraveni na útok nebo na útěk. Vědomě tento proces nemůžete nijak ovlivnit. Pomocí tréninku to ale dokážete: Svalová relaxace a nácvik tíhy způsobí, že svaly se uvolní. Představa a sugesce tepla zase způsobí, že se cévy roztáhnou. Tělo potom pro změnu vyšle z periferie signál do mozku, že žádné nebezpečí nehrozí (protože kdyby hrozilo, nemohly by svaly být uvolněné a cévy roztažené). Spolu se zklidněním dechu a srdečního rytmu se tak dostanete do uvolněného stavu, pomocí kterého budete moci lépe čelit stresu. Platí přitom, že je úplně jedno, jestli je stres reálný, nebo si jej vytváříte sami! Tělo reaguje stejně, když hoří dům, nebo když jste přesvědčeni, že se stane hrozná katastrofa, pokud nedodržíte termín, neuděláte zkoušku nebo se zakoktáte před ostatními.

CD vzniklo v profesionálním nahrávacím studiu (GO studio Pavla Glogara) s původní autorskou hudbou skladatele Darka Krále (mj. Národní divadlo Praha), text namluvil herec Městského divadla Brno a dvojnásobný držitel Thálie Petr Štěpán.  

Cena je 190,- Kč a aktuálně CD máme již jen v elektronické verzi zasílané online jako 3 audio soubory a booklet s instrukcemi v PDF.