E-Health program pro podporu duševního zdraví: Svého psychologa máte vždy po ruce!

Všude je plná kapacita? 

Nebo si netroufáte na návštěvu psychologa?

Váháte nebo nevíte, jestli už to je na konzultaci s odborníkem? 

Nebo jste u nás či u někoho z kolegů v pořadníku a zatím jste se nedostali na řadu? 

Nebo jste prostě jen zvědaví a chcete se o sobě něco dozvědět? 


Náš program MyWayAnalytix (existuje v české a anglické verzi) má dvě části. Na základě vašich odpovědí při průchodu programem dostanete personalizované video-odpovědi na otázky, KDE se nacházíte ve 14 nejdůležitějších oblastech duševního zdraví, a také JAK se tam dostáváte. Program je tzv. intervenční screening, zpětné vazby nejen monitorují váš stav, ale také z nich vyplývají doporučení, na jaké oblasti se zaměřit a co v nich dělat. Po dokončení programu dostanete i písemný výstup. 

Program MyWayAnalytix pro individuální uživatele stojí 1099,- Kč na rok, máme ale přislíbenou finanční podporu zdravotních pojišťoven (informace budeme aktualizovat). 

ODKAZY: PODROBNÝ WEB PROJEKTU MilkyWay Be well

                               REGISTRACE A VSTUP DO PROGRAMU MyWayAnalytix

Za projektem je několik let práce týmu z LF MU Brno, sběr dat, testování na tisíci respondentech a psychometrická validizace. A taky čestné uznání Czech DIGI@MED Award 2023 za inovaci ve zdravotnictví. 


A pro úplnost: Program existuje i v licenci pro firmy. Organizace se může plošně postarat o prevenci a snížení rizika duševních problémů u svých zaměstnanců. Navíc má k dispozici kumulativní výstup - obraz celkového stavu firmy, striktně anonymizovaný, data jsou chráněna. Obsahuje možnost zahrnutí do ESG reportingu a aktivity dle připravované novely zákona č. 373/2011 Sb. Opatření k podpoře zdraví. V případě zájmu kontakty zde: Tel.: +420 602 205 560, info@milkywaybewell.com


A pro kolegy: Tento obsah můžete zkopírovat na své stránky nebo na něj odkazovat a program využívat i pro pomoc svým klientům. 


Program nenahrazuje psychodiagnostiku prováděnou klinickým psychologem ani léčbu prováděnou osobně psychoterapeutem.